Humanitær hjelp til Cuba

Støtt Cubaforeningen i Norge sitt humanitære arbeid for Cuba – bli fastgiver!

Cubaforeningen driver også med humanitær hjelp til Cuba. I 1987 startet foreningen innsamlingsaksjon som skulle skaffe en halv million kroner til bygging av en skole for 220 blinde og svaksynte barn på Cuba. Fagforeninger, fagforbund og andre ga sine bidrag. Skolen Abel Santa Marika, ble innvidet den 31.12.1989 og er fremdeles i drift for blinde og svaksynte barn.

I 1990 startet styret en utfordringsstafett for kontinuerlig og samlet inn penger til Cuba. Aksjonen fikk navnet Humanitær Hjelp til Cuba. I innsamlingen til denne kampanjen ble givere og andre utfordret til å utfordre venner og andre til å gi bidrag. I 90-årene betalte foreningen i over fem år, midler til Norsk Folkehjelps prosjekter på Cuba.

I 1996 inngikk Cubaforeningen en avtale med MediCuba Europa (en hjelpeorganisasjon for de europeiske vennskapsforeningene med Cuba). Disse midlene gikk til innkjøp av råvarematrialer til produksjon av medisiner som cubanerne selv produserer. Dette var en både sosialt, økonomisk og vennskapsmessig viktig sak for Cuba. Denne avtalen fortsetter fremdeles og Cubaforeningen bevilger årlig en donasjon på rundt 20.000 til MediCuba.

Siden pandemien brøt ut har foreningen donert over 300.000 kr til humanitær hjelp for Cuba, hovedsakelig til innkjøp av sprøyter og kanyler.

Ettersom Cubaforeningen mottar hverken offentlig støtte og har heller ingen rike onkler, er vårt humanitære hjelp og støtte til Cuba avhengig av ditt bidrag. Ønsker du å bidra til vår humanitære hjelp eller kanskje bli fast månedlig giver? Så send din donasjon til vår konto «Humanitær hjelp» på 0540 07 42776, merk donasjonen/betalingen med fullt «navn og humanitær hjelp». Dersom du har forslag på hjelp til Cuba og ønsker å bli aktiv med det humanitære arbeidet, så ta gjerne kontakt.

Noen bilder av skolen Abel Santa Maria