Terje Enger og Cuba

Terje Enger har vært redaktør av Cuba-nytt siden annet nummer av bladet i 2006. Med nr. 2/2021 har han frasagt seg redaksjonsansvaret for bladet. Leseren vil ikke lenger møte Terjes konsentrerte blikk og stødige politiske budskap i redaktørspalten når bladet åpnes. Dette vil vi savne og samtidig takke for års innsats for Cubas sak i … Mer Terje Enger og Cuba

Den økologiske transformasjonen av Cuba

The Ecological Transformation Of Cuba av Richard Levins Faced with an extremely difficult economic situation following the loss of its major trade relations, a tightened U. S. blockade, and a world recession, Cuba has taken major steps towards building an ecological society. The major change in the orientation of development strategy that is now taking … Mer Den økologiske transformasjonen av Cuba

Hvordan Cuba blir økologisk

How Cuba is going ecological av Richard Levins © Capitalism Nature Socialism While the world environmental problems continue to worsen despite intensive research and rhetoric, how come a poor Third World country besieged by a hostile neighbor has been able to embark on an ecological pathway of development that combines sustainability, equity, and quality of life … Mer Hvordan Cuba blir økologisk

Bok: Mitt liv – Fidel Castro

Av Ignacio Ramonet. Castro forteller om revolusjonen som frigjorde Cuba fra amerikansk dominans og skapte en sosialistisk stat i USAs nærmeste nabolag, om forholdet til revolusjonshelten Che Guevara, invasjonen i Grisebukta, Cubakrisen, attentatforsøkene, forholdet til Sovjetunionen, Afrika, USA og Europa, og sitt syn på Cubas fremtid. Norsk språk. Kr. 185.- Bestilling: Send e-post (cubaforeningen@gmail.com) eller fyll ut … Mer Bok: Mitt liv – Fidel Castro

Bok: Cuba’s Transition to Ecological Sustainability

Av Jan Strömdahl WWF internationals rapport for 2006 inneholder et diagram som viser hvordan de forskjellige land forholder seg til holdbar utvikling. Diagrammet bruker FNs Human Development Index målte verdier. Living Planet Report slår fast at Cuba er det eneste landet i verden som klarer begge kriteriene for holdbar utvikling. Svensk språk. Kr. 150.-   … Mer Bok: Cuba’s Transition to Ecological Sustainability