Sende penger til Cuba?

Hvordan sende penger til Cuba?

På grunn av stadig ytterligere innstramming av blokaden, overfører stadig færre banker og finansinstitusjoner penger til Cuba. I løpet av våren 2020 avviklet Western Union sine tjenester og la ned sine 407 filialer. Så det blir stadig vanskeligere med å sende/overføre penger til Cuba, men likevel finnes det andre måter å gjøre det på. Vi er takknemlige om du gir oss beskjed til cubaforeningen@gmail.com hvis du har tips og informasjon om andre måter å sende penger til Cuba på.

Her er noen tips og måter å sende penger på

  • Sparebanken Sør sender penger via tysk bank til banko metropolitano. Det er viktig å skrive «a cobrar en euros en Cuba», en bør kjenne til Bic/swift, bankfilialens adresse, konto, navn og adresse til mottaker. Hør likevel med Sparebanken for retningslinjene, slik at overføringen fullføres riktig!
  • En annen sikker måte å sende penger, er at personen som skal motta penger på Cuba også har sitt eget kort, f.eks. Forex-kort. Deretter kan du sette inn penger på kontoen fra Norge, som personen på Cuba kan ta ut med kortet sitt.
  • En annen måte er å lade telefonkort fra Norge, mens kortet er hos mottakeren på Cuba. https://hablacuba.com/ Opprett en konto, logg inn og belast penger fra kredittkortet ditt på «Mobile Recharge». Mottak sendes med e-post umiddelbart. Du kan sende en gratis SMS til mottakeren. Mottakeren må da være i stand til å ta ut de deponerte pengene i kontanter. Du kan velge å sette inn 10, 15, 20, 25, 30 eller 50 CUC.
  • http://www.envioscuba.ca kan du velge provins og butikk. Så se varene og handle i f.eks. Euro. Det er rundt 40 butikker spredt i landet der dette fungerer. Du kan kjøpe mat, hygieneprodukter, vaskemidler, hvitevarer osv. Som vist på siden og den respektive butikken.