Til Presidentskapet i Europarådet    

        img_2332                               

Kjære President Antti Rinne, 
Kjære President Donald Tusk,

Vi skriver for å oppfordre EU til å fortsette den velkomne politikken med å utvikle positive og sterkere forbindelser til Cuba basert på gjensidig respekt og forståelse. 

De siste 2 år har vist markert endring i USA regjeringens holdning overfor Cuba som har redusert kommunikasjon og relasjoner mellom landene. Samtidig har vi sett at USA øker sin bruk av utenlandske lover gjennom iverksettelsen av Title III i Helms-Burton loven som  negativt vis påvirker hundrevis av bedrifter, banker og til og med frivillige organisasjoner i europeiske og andre land iverden.

I november 2018, for 26de påfølgende år, har FNs Generalforsamling stemt 188-2, i støtte til en resolusjon som krever slutt på USAs blockade av Cuba. Samtidig har det nylig vært besøk på Cuba av en mengde ledende europeiske politikere, som også har ført til gjenvisitter avledende cubanske politiske personligheter. Denneutviklingen har vært velkommen. EU har rett og kapasitet til å spille en uavhengig rolle i oppfordringen til å implementere i praksis viljen og ønskene til europas folk. 

Det har vært god progress i forholdet mellom EU og Cuba etter signering av Politisk dialog og samarbeids Avtale imars 2016. Vi håper at denne avtalen vil bli fylt med progressive aktivitieter og bærekraftige prosjekter. 

Det er nå lagt ut verdifulle forberedelser i Finlands Presidentskaps Program for rådsperioden for EU 1 July – 31 desember 2019. Programmets tittel er: BærekraftigEuropa  Bærekraftig Fremtid og inkluderer flere viktige grep, som kan støtte en forbedring av forholdet mellom EU og Cuba. Først, kapittel 2 av Felles verdier og lovanvendelse: Cornerstones of EU Action”. Basis verdiene til EU er nevnt  menneskelig verdighet, frihet, demokrati, likhet, lovandendelse og menneskerettigheter, inkludert minoritetene, og Cuba fyller disse verdiene, eller jobber hardt med utviklingen. Sammenlignet med nabolandene er Cuba i ledelse I denne utviklingen. EU kan støtte Cuba  og hjelpe til med å styrke internasjonal lovanvendelse ved å jobbe for å få slutt på USAs blokadeav landet. Finlands Presidentskaps Program nevnerselvstyrte og uavhengige domstoler, som allerede eksisterer; i denne forbindelsen kunne det være WTO,og andre som kunne bli benyttet til å støtte EU selskaper mot trusler fra utenlandske USAs anti-Cuba blokade politikk.

Et viktig annet aspekt i det nye presidentskapets program er beskrevet i 3 kapittel hvor det er understreket at den Europeiske Union har tatt ledelsen i kampen mot klima endringer etter Paris Avtalen.” I denne sammenhengen er Cuba på et meget avansert nivå og fortsetter sine anstrengelser for å utvikle en bærekraftig og grønn økonomi. Alle deres anstrengelser de siste tiårene illustrerer et formidabelt ambisiøst, progressivt og strategisk program for en systematisk politikk for klimatiltak. Cuba’s nasjonale ”Tarea Vida” (Program for liv) startet i Juli 2017 og er implementert over hele Cuba på alle nivåer. 

Etter vårt syn, ville det bestemt være fordelaktig for utviklingen i forholdet mellom EU og Cuba for EU å ha et klart og utvetydig standpunkt mot de straffende og uforsvarlige politikkene som ligger i lovverket for blokaden mot Cuba. Dette haster nå enda mer etter implementeringen av Title III av Helms-Burton loven fra Trump administrasjonen. Dette standpunktet bør inkludere en klar beskjed til USAs administrasjon om EUs intensjonom sterk støtte til retten til medlemslandene om å handle med Cuba uten trusler om bøter som ilegges dem av US Office of Foreign Assets Control (OFAC). Videre, mener vi at EU helt klart bør støtte retten til å handle med Cuba og næringslivets motstand mot å betale bøter som OFAC måtte prøve å ilegge dem som har handlet med Cuba. ,Slike aksjoner ville hjelpe til med å implementere “Council Regulation (EC) No 2271/96 fra 22 november 1996”. Idenne forbindelsen bør den europeiske kommisjonen be WTO å tiltale USAs regjering for deres brudd på internsjonale handelslover og prinsipper. Med en slik aksjon ville EU også støtte mange andre land, bedrifter og organisasjoner i deres helt legale ønsker om å gjøre forretninger med Cuba.

Vi mener også at det er av aller største viktighet, at EU styrker loven om internasjonale relasjoner. Derfor bør de også anerkjenne Cubas uavhengighet og suverenitet ved å erklære sin fulle støtte til Cubas krav om USAs fulle tilbaketrekning fra okkpasjonen av Guantanamo Bay. EU bør stille seg bak Cubas rett og krav om full tilbakeføring av landskapet og en adekvat kompensasjon for årene med okkupasjon.

Vi er en bred og uavhengig gruppe organisasjoner iEuropa som arbeider for å utvikle vennskap og solidaritet mellom Cuba og våre respektive land, så vel som unionen selv. Det er vår oppfatning at EU har en viktig rolle å spille iutviklingen av positive relasjoner med Cuba basert pågjensidig respekt og forståelse mellom suverene nasjoner, og vi håper at deres presidentskap vil videreutvikle denne politikken. 

 

Med vennlig hilsen,

Europeiske vennskaps- og solidaritetsforeninger med Cuba.

For Norge: Cihan Karakoc, leder i Cubaforeningen i Norge


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s