Vår sosialisme utelukker bruk av sjokkterapier!

Den kubanske presidenten bekreftet at i gjennomføringen av samlingen blir revolusjonens sosiale seire som er slått fast i grunnloven, bevart.

Presidenten slo fast at penge-/valutasamling ikke er den magiske løsningen på alle våre økonomiske problemer, men det bør føre til en økning i produktiviteten og en mer effektiv utnyttelse av produktivkreftene.

Før republikkens president, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tok opp kjernespørsmålene ved gjennomføringen av oppgavene, rettet han oppmerksomheten mot den enestående aggressiviteten som USA beleirer Cuba og alle dens utviklingsmuligheter med. Imperiets aggressivitet er den største globale trusselen. De prøver å splitte oss i spørsmål som rasisme, LHBT-samfunnet samt med økonomisk og kommersiell forfølgelse, sa statsoverhodet.

I tillegg til dette kommer kampanjer for å diskreditere revolusjonen og dens ledere, la han til. «Ingen bestrider at det er en virtuell leiesoldathær som lever under beskyttelse av en betalt kampanje for å konfrontere revolusjonære intellektuelle eller kunstnere, de angriper opinionsledere som forsvarer revolusjonen og appellerer til en virtuell lynsjing,» understreket han. Det handler om å demonstrere regjeringens manglende evne. Våre viktigste inntektskilder blir stadig angrepet for å kvele oss: helse, pengeoverføringer, turisme. De prøver å provosere et sosialt utbrudd på Cuba, som en del av valgkampen og for å se bra ut for den anti-kubanske mafiaen; i utgangspunktet i Miami, sa presidenten. Imidlertid har de ikke oppnådd noen suksess med denne politikken. De har bare hatt tilbakeslag og atter tilbakeslag, understreket Diaz-Canel, og gjentok at blokadens straffeaksjoner fortsetter å eskaleres daglig.

Han minnet om at det i løpet av 2020 er tre amerikanske enheter ilagt store bøter. I løpet av Trumps periode er det allerede ilagt 21 straffer av denne typen. De utgjør mer enn 3 milliarder dollar, og det er gjennomført 121 straffetiltak mot Cuba på under to år.

FÅ DYNAMIKK I DEN ØKONOMISKE OG SOSIALE STRATEGIEN

Det beskrevne, slo presidenten fast, kompliserer situasjonen. Den er preget av stor usikkerhet i tilførsel av drivstoff, innskrenkning av tjenester, mangler i distribusjonen, varemangel som fremgår av køene, produktive mangler og vekst i påvirkningene på arbeidstakere på grunn av pandemien.

Vi har innført en delvis dollarisering av økonomien, sa Díaz-Canel, og minnet om utfordringene med oppgaven som må føre oss til en enhetlig valuta, ett av kongressens vedtak.

Vi legger vekt på dette, og vi kan ikke si at det er enkelt, gitt transformasjonen av landbruket og omorganiseringen av virksomhetene, understreket han. Statsoverhodet viste til behovet for å øke industriproduksjonen, stimulere alle tilbud av varer og tjenester, starte styrking av de statlige foretakene, endre og modernisere handelen. Vi har gjennomført en gruppe tiltak, og i andre spørsmål fins det forslag som har nådd et visst nivå av godkjenning. Vi vil rapportere dem i rett tid. Imidlertid er det noen resultater av tiltakene, sa han.

GJENNOMFØRINGEN: EN KOMPLEKS PROSESS MED STRATEGISK BETYDNING

Når det gjelder gjennomføringen, en av oppgavene med størst rekkevidde, sa presidenten at han er i et viktig øyeblikk, med klare definisjoner av hva komponentene i denne prosessen er.

«Nå jobber vi med å trene alle menneskene som er involvert i utviklingen og i å legge til rette forholdene i de områdene den vil påvirke. Omfanget av denne oppgaven er veldig stort og tar hensyn til flere innbyrdes forhold i økonomien. Vi jobber med å skape forutsetningene for å kunne gå til gjennomføringen ». Han presiserte også at befolkningen vil bli informert etter hvert. «Du må se bort fra rykter og falske nyheter,» understreket han.

Når det gjelder penge- og valutasystemet sa han at det er en oppgave som har tverrfaglig og tverrgående karakter, og vi må ta hensyn til det midt i kompleksiteten vi opplever.

Da vi studerte hindringer, var det bare gjennomføringen som løser en viktig del av de problemene i økonomien som venter, sa han.

Han bekreftet at sammenslåingen ikke er den magiske løsningen på alle våre finansielle problemer, men den bør føre til høyere arbeidsproduktivitet og mer effektiv ytelse av produktivkreftene.

Som en del av denne prosessen vil urettmessige subsidier delvis bli avskaffet, mens lønns-, pensjons- og pris-reformen, vil bli gjennomført.

Den kubanske presidenten bekreftet at vår sosialisme utelukker bruk av sjokkterapi, og at hvis noen kommer i en sårbar situasjon, er det fastsatt hvordan de vil bli hjulpet.

Han bekreftet at med gjennomføringen av sammenslåingen ikke truer Revolusjonens sosiale seire. De er fastslått i grunnloven.

Díaz-Canel påpekte at La libreta(“Rasjoneringsboken”) i en første fase vil opprettholdes som en mekanisme som sikrer innbyggerne tilgang til grunnleggende varer under varemangel og beskytter mot hamstring og spekulasjon.

«Senere, når markedene våre er i en annen situasjon og en gruppe økonomiske og økonomiske forhold bedrer seg, må vi fortsette utviklingen for å eliminere La libreta», sa han.

I følge Díaz-Canel bekrefter den kubanske staten at den vil garantere bankinnskuddene til befolkningen og nasjonale og utenlandske juridiske enheter, samt alle kontanter, det være seg i CUC, CUP eller MLC. Dette er et prinsipp initiert av den Øverstkommanderende, bekreftet av Raúl og behørig tatt hensyn til i sammenslåingen. Ingen trenger å bekymre seg for kontiene sine, inkludert våre samarbeidspartnere.

Presidenten forklarte at «vi skal ikke ha en valutaveksling som den som ble gjennomført i revolusjonens første år», og gjentok at den nasjonale valutaen vil bestå, og vil ha en konvertibilitet overfor den fritt konvertible valutaen.

I denne prosessen, påpekte han, vil vi bruke den tiden som er nødvendig for å gjøre alle transaksjonene, og det vil være tid til å konvertere valutaene, presiserte han.

Han la til at økonomiministeren og andre tjenestemenn i løpet av de kommende ukene vil forklare spørsmålene knyttet til sammenslåingen: hovedbegrepene, hva er temaene vi må passe på….. Vi skal forberede befolkningen slik at de forstår denne prosessen, slik at det ikke er falske forventninger, slik at folk virkelig vet hva som ligger i endringene og hva som ikke gjør det.

Når alle vilkårene er oppfylt og datoen for innføring av endringene er bestemt – kunngjorde Miguel Díaz-Canel , vil vi gi informasjonen til befolkningen gjennom våre massekommunikasjonsmedier om hvordan de vil fungere mellom den dagen den kunngjøres og dagen prosessen starter.

Etter hans mening er dette en prosess som vil fjerne mange av dagens hindringer for gjennomføring av oppdateringen av den kubanske økonomiske og sosiale modellen for sosialistisk utvikling.

«Eksportsektoren favoriseres ved å motta høyere inntekt i CUP for eksporterte produkter. Priskorreksjon oppfordres, noe som gjør at innenlandske varer, hvis de produseres effektivt, blir billigere enn importerte varer. Dette skaper insentiver for å øke effektiviteten og konkurranseevnen til næringslivet. Det favoriserer erstatning av import samt produktive kjeder på en effektiv måte og gir større åpenhet i regnskapene, «understreket han.

I tillegg, sa han, «den rette kostnads- og prisstrukturen letter evalueringen av direkte utenlandske investeringsprosjekter betydelig og skaper vilkår for å etablere sammenligninger basert på internasjonale parametere.»

Da han tok for seg justeringen i forholdet mellom den statlige og ikke-statlige sektoren hentet fra sammenslåingen, mente han at «det favoriserer bedring av mulighetene for at de to utfyller hverandre, noe som var prinsippet da vi anerkjente denne sektoren, og det skapes rom for å fremme en økning lønn, økning i pensjoner og trygdeytelser og kjøpekraft ”.

“Vi ber befolkningen om å være oppmerksomme de neste dagene. Flertallet i folket har tillit til oss og samholdet under partiets ledelse til å oppnå suksess i denne sammensatte prosessen med strategisk rekkevidde, ”konkluderte han

Yenia Silva Correa,

Granma 09.10.2020


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s