Hvorfor det ikke er noen tilfeller som George Floyds på Cuba

Ambassadør Pedro Luis Pedroso Cuesta holdt denne talen i online-arrangementet «Why There are No George Floyds in Cuba.» Han er fast representant for Cuba til De forente nasjoner. Det virtuelle forumet ble avholdt 11. april 2021, mens rettssaken mot politimannen i Minneapolis, Derek Chauvin, var i gang der drapet på George Floyd ble begått. Chauvin ble filmet med kneet på Floyds nakke i mer enn ni minutter under en arrestasjon i mai 2020. Floyd, en 46 år gammel svart mann, vises i videoen med ansiktet ned og håndjern på. Han døde av behandlingen. Drapet på Floyd utløste masseprotester mot politiets brutalitet og rasisme over hele USA og i andre land.

Av Pedro Luis Pedroso Cuesta

La meg først og fremst takke for invitasjonen til dette arrangementet, som tar opp et så viktig og presserende tema som rasisme og rasediskriminering; samt for muligheten til å snakke med dere og dele litt av Cubas erfaringer med å møte denne plagen.

Pedro Luis Pedroso Cuesta, Cubas FN ambassadør, http://www.cubadiplomatica.cu

På Cuba er kampen mot rasisme og rasediskriminering uatskillelig knyttet til vår kamp for uavhengighet og sann frigjøring, først mot den spanske kolonialismen, og deretter mot imperialismen, i og utenfor Cuba.

Det går en rød tråd gjennom tankene til våre helter og viktigste ledere, som i stor grad forklarer den prinsipielle posisjonen Cuba har tatt i denne saken.

Da Carlos Manuel de Céspedes [1], hjemlandets far, reiste seg med våpen mot den spanske kronen i oktober 1868, frigjorde han slavene og oppfordret dem til å delta i kampen for uavhengighet. Han forsto at kolonialisme og slaveri var synonymer. Av samme grunn, i 1878, ville Antonio Maceo [2] avvise de fredsbetingelsene som ble tilbudt av Spania, siden de ikke garanterte Cubas uavhengighet eller avskaffelsen av slaveriet.

Senere, i 1893, skrev José Martí, [3] vår nasjonale helt at “Menn er mer enn hvite, mulatter eller svarte. Kubanere er mer enn hvite, mulatter eller svarte. På slagmarken, der de dør for Cuba, har hvite og svarte sjeler steget opp i luften. I det daglige livets forsvar, lojalitet, brorskap og kløkt har det alltid vært en svart mann der, ved siden av hver hvite mann ”.

Den antirasistisk og egalitære essensen i den kubanske revolusjonen

Dette er tankegangen som forklarer den antirasistiske og egalitære essensen av Fidels revolusjon, som fra og med 1959 gjennomførte radikale transformasjoner for å eliminere de strukturelle grunnlagene for institusjonell rasisme og rasediskriminering. Det er også grunnen til at landet mitt, med store ofre og risikoer, støttet nasjonale frigjøringskamper i Afrika, og ble med i kampen mot det skammelige apartheidregimet. [4]

I utgangspunktet har kampen mot rasisme og rasediskriminering vært en del av arbeidet til kubanske revolusjonære, innenfor og utenfor våre grenser.

Kjære venner, for Cuba er det en kilde til nasjonal stolthet å være en monoetnisk og raseblandet nasjon, som utgjør styrken i vår identitet. Vi er et land med indoamerikansk, europeisk, afrikansk og asiatisk blod. De aller fleste av vår befolkning er blandet rase, det samme er våre tradisjoner, egenart, religiøsitet og folkekultur.

Den afrikanske arven som beriker vår identitet er ikke begrenset til de som genetisk stammer fra de tre hundre tusen slaver som ble brakt til Cuba av kolonialismen. Den markerer heller ikke et skille i forhold til andre grupper. Den er en grunnleggende komponent i alt som regnes som kubansk.

Bildetekst.Kubanske frivillige i Cuito Cuanavale, Angola, 1987. Under denne kampen dirigerte kubanske tropper, sammen med den angolanske hæren, de invaderende styrkene til Sør-Afrikas apartheidregime. Denne bragden ga drivkraft til den demokratiske revolusjonen i Sør-Afrika, og førte til styrtet av det hvite supremacistregimet. Cubas sosialistiske revolusjon gjorde det mulig for folket å utvide uvurderlig hjelp til nasjonale frigjøringskamper i Afrika og andre steder i verden.

Bekjempe rasismen — en permanent oppgave på Cuba

Derfor har kampen mot rasisme og rasediskriminering vært en permanent oppgave i landet, med unektelig suksess.

I løpet av 62 år med sosialistisk revolusjon er det blitt gjort mye til fordel for full likhet for alle mennesker, også når det gjelder kampen mot rasisme og rasediskriminering.

Det var revolusjonen, med sin dypt humanistiske tilnærming, som for alltid utslettet alle typer rasesegregering i landet. Den demokratiserte tilgangen til utdanning og kultur, som et skjold og sverd mot rasisme og rasediskriminering. [5]

Det var også revolusjonen som skapte og permanent styrket, en robust juridisk og institusjonell ramme for å sikre til alle individer rett til full likestilling. Denne retten inkluderer til og med strafferettslig beskyttelse, med alvorlige straffer for de som prøver å krenke den.

Revolusjonen har gjort det mulig å garantere at alle personer er likeverdige for loven, får samme beskyttelse og behandling fra myndighetene, og har samme rettigheter, friheter og muligheter, uten diskriminering, noe som er forbudt og straffes etter loven .

Det er ingen diskriminering basert på hudfarge i adgangen til offentlige tjenester og institusjonene som tilbyr dem; anstendig sysselsetting og sosial sikkerhet og assistanse; rettspleie og forsvarlig beskyttelse fra rettsorganer. Det er heller ikke forskjellsbehandling i tilgangen til topp statlige og regjeringsstillinger eller underrepresentasjon i dem. Noen tall taler for seg selv. Folketellingen i 2012 viste at 35,9 prosent av den kubanske befolkningen beskrev seg selv som ikke-hvite. Samtidig utgjør den 41 prosent av medlemmene i Nasjonalforsamlingen. President der, samt visepresidenten i republikken, presidenten for Høyesterett, statsadvokaten og justisministeren, er sorte eller en blanding av farger.

Den nye grunnloven i republikken, som ble godkjent i 2019 av 85,86 prosent av velgerne i folkeavstemning, styrket anerkjennelsen og beskyttelsen av retten til likhet, samt forbudet mot diskriminering. Likevel, ingen land har klart å utrydde alle uttrykk for rasisme og rasediskriminering.

Rasefordommer henger fortsatt igjen

I vårt tilfelle, til tross for den enorme fremgangen som er gjort på dette feltet, henger rasefordommer fremdeles igjen i oppførselen og holdningene til noen mennesker. Dette er basert på historiske, sosiale og kulturelle faktorer. Disse fordommene og uttrykkene er uakseptable og er ikke i samsvar med den inkluderende og deltakende modell landet bygger. Derfor er vi fast bestemt på å fortsette å gå videre til det er fullstendig borte. [6]

Bildetekst: Orishas, ​​Cubas mest berømte hiphop-gruppe. «Vi kritiserer delvis den sosiale situasjonen i dette landet, men vår eneste intensjon er å bygge, å se etter løsninger, å gi verden et helt positivt bilde av hva som skjer her,» sa Roldán González, medlem av trioen ( høyre), «uten å lyve, uten å overdrive eller skjule virkeligheten.» Men dessverre er det fremdeles lukkede sinn, folk som ikke forstår hva du sier. Å snakke om det som skjer er ikke ødeleggende. Hvis de skulle lese pressen, ville de se at vi alltid satte det kubanske flagget så høyt opp som mulig. Vi elsker Cuba, og Fidel Castro også. ” Dette intervjuet med musikkgruppen dukket opp i et spesialnummer av det kubanske magasinet La Gaceta de Cuba viet til «Nation, Race, and Culture» i 2005. Fremveksten og populariteten til hip-hop og rap-musikk på Cuba fra midten av 1990-tallet sammenfalt med fornyet innsats for å bekjempe former for rasistisk fordommer som henger igjen. (Foto: Huffington Post)

For å oppnå dette, og med det formål å ha et oppdatert, omfattende arbeidsverktøy lett tilgjengelig for å løse problemet, ble det nasjonale programmet mot rasisme og rasediskriminering godkjent. Dette koordineres av en regjeringskommisjon ledet av republikkens president i november 2019.

Målet å identifisere årsakene til diskriminering, diagnostisering av tiltak som skal utføres av ulike områder av samfunnet, formidle og synliggjøre vår afrikanske arv og oppmuntre offentlig debatt om rasismeproblemet og dets forekomst i massemediene.

Disse anstrengelsene er i tråd med våre forpliktelser som deltaker i den internasjonale konvensjonen om eliminering av alle former for rasediskriminering, forpliktelsene i Durban-erklæringen og handlingsprogrammet der. Videre er de i tråd med det delte målet for det internasjonale tiåret for folk av afrikansk avstamning.

VI vil fortsette å gå videre på dette og andre områder, til tross for vår status som et lite utviklingsland og de alvorlige virkningene av den kriminelle økonomiske, kommersielle og finansielle blokaden som USAs regjering har gjennomført i seks tiår, og som har vært intensivert på en ekstraordinær måte under en pandemi.

Kjære venner, jeg vil avslutte med å svare på spørsmålet som fungerer som tema for denne hendelsen. På Cuba er det ikke “George Floyds” av den enkle grunn at vi har en sosialistisk revolusjon som har satt verdigheten til alle mennesker i sentrum for sitt arbeid.

Jeg vil videre gjenta at Cuba alltid vil delta i det internasjonale samfunnets innsats for å fjerne rasisme og alle former for rasediskriminering, som en del av vårt mål om å oppnå en mer rettferdig verden for alle.

Takk skal dere ha.

NOTER

[1] Carlos Manuel de Céspedes, en velstående kubansk grunneier, frigjorde sine slaver 10. oktober 1868 og startet Cubas første krig for uavhengighet fra Spania, kjent som Tiårskrigen. Uavhengighetskrigerne, kjent som mambises, utvidet raskt rekkene sine blant kubanske arbeidere og bønder, svarte og hvite. Tiårskrigen endte i 1878 med et kompromiss, Zanjón-pakten. Pakten frigjorde svarte slaver som hadde kjempet i krigen, men førte ikke til uavhengighet. Den afro-kubanske lederen for pro-uavhengighet, Antonio Maceo, var blant de få som nektet å undertegne pakten. Det skal nevnes her at mellom 1810 og 1825 vant de fleste spanske koloniene i Amerika sin uavhengighet. Bare Cuba og Puerto Rico forble spanske kolonier. Betydningen av slaveriet i disse landene forsinket deres uavhengighetskamper fordi deler av det voksende borgerskapet i disse nasjonene fryktet at uavhengighet også ville føre til slaveopprør. Men disse kampene viste seg å bli historisk uunngåelige.

[2] Antonio Maceo var en militær leder og strateg i Cubas tre uavhengighetskriger mot Spania på 1800-tallet. En afro-kubaner kjent som «Bronze Titan», deltok i 1878 på et møte med uavhengighets-hærledere i Los Mangos de Baraguá for å diskutere en foreslått pakt med Spania for å avslutte den første krigen. Maceo erklærte sin motstand mot pakten, som ikke klarte å gi Cuba uavhengighet. Han lanserte det som er blitt kjent i den cubanske historien som «Baraguá-protesten», og oppfordret til fortsettelse av kampen. Som general i Cubas endelige uavhengighetskrig som begynte i 1895, ble Maceo drept i kamp året etter.

[3] José Martí, Cubas nasjonalhelt, grunnla det kubanske revolusjonære partiet i 1892 for å bekjempe det spanske kolonistyret. Han organiserte fortsettelsen av uavhengighetskrigen i 1895, og ble drept i kamp samme år.

[4] Cirka 375 000 kubanske frivillige tjenestegjorde i Angola mellom 1975 og 1990, og 2000 av dem døde og kjempet sammen med angolanske og namibiske tropper for å beseire gjentatte invasjoner fra Sør-Afrikas apartheidregime. En av de viktigste slagene, der kubanske tropper spilte en sentral rolle, var den i Cuito Cuanavale i 1987-88, hvor de invaderende apartheidhærene led et avgjørende nederlag og ble drevet ut av Angola en gang for alle. Det nederlaget for det hvite racist-regimet ga den nødvendige drivkraften til den demokratiske revolusjonen i Sør-Afrika, noe som resulterte i opphevelsen forbudet mot African National Congress (ANC), i frihet for ANC-leder Nelson Mandela, og til slutt det aller første ikke-rasist valget , som ANC vant i 1994. I juli 1991 besøkte Mandela Cuba og snakket med Fidel Castro, den gang president på Cuba, og til titusenvis av kubanere og internasjonale gjester. «De kubanske internasjonalistene har bidratt til afrikansk uavhengighet, frihet og rettferdighet. Bidrag uten sammenlikning for sin prinsipielle og uselviske karakter,» sa Mandela. “Cuito Cuanavale var en milepæl i historien om kampen for sør-afrikansk frigjøring! Cuito Cuanavale har vært et vendepunkt i kampen for å frigjøre kontinentet og landet vårt fra apartheids svøpe! «

[5] Et av de første tiltakene som ble gjennomført av den nye revolusjonære regjeringen etter seieren i januar 1959, som fjernet det USA-støttede diktaturet til Fulgencio Batista, var å forby diskriminering av svarte i arbeidsliv og på offentlige steder. Det ble gjort sammen med mange andre skritt som førte til økende likestilling for svarte på Cuba: En jordreform som ga land til dem som arbeidet på den, en byreform som kuttet ned på husleie og prisen på offentlige tjenester, og en massiv leseferdighets-kampanje og utbredelse  av utdanning, blant annet. Nasjonaliseringen av fabrikkene og jorda som ble “eid” av amerikanske og kubanske kapitalister sommeren og høsten 1960, “kronet” disse tiltakene og rykket opp det materielle grunnlaget for rasisme fra kapitalistiske Cuba.

[6] Til tross for de enorme endringene siden 1959, var rasistiske holdninger og mer subtile former for diskriminering mer gjenstridige enn mange hadde forventet, noe som har vært en bekymring for Cubas revolusjonære ledelse. I en tale fra 1986 til det kommunistiske partiets kongress, erklærte Fidel Castro: ”Vi kan ikke overlate til tilfeldighetene å rette opp historiske urettferdigheter. Å virkelig etablere total likhet krever mer enn bare å erklære det i lov. ”  Med henvisning til behovet for å øke andelen svarte og kvinner i kommunistpartiets sentralkomité, Castro ba om praktisk handling og sa: ”Vi kan ikke overlate det å fremme kvinner, svarte og mestiser til tilfeldighetene…. Vi må rette opp historiske feil. ”  På 1990-tallet tok Cubas revolusjonære ledelse og masseorganisasjoner i landet nye initiativer for å fremme en nasjonal diskusjon om den pågående kampen mot rasisme. Det inkluderer lanseringen i 1998 av arbeidsgruppa “Color Cubano” i Cubas Nasjonale Forbund for Skribenter and Kunstnere (UNEAC). Gruppa ledet «diskusjoner som spenner fra rollen som media skal spille i kampen mot rasisme, til behovet for å innlemme rasetemaer i skolebøker som et viktig tiltak i skolen,» rapporterte den kubanske journalisten Gisela Arandia i en artikkel i en spesiell utgave av La Gaceta de Cuba viet til «Nasjon, rase og kultur» i 2005. “La Gaceta” er UNEACs månedlige tidsskrift.

World- Outlock, 19.04.2021

Oversatt og tilrettelagt: Svein Mortensen


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s